Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji i Prewencji Kardiologicznej w Głuchołazach

 


Ordynator

dr n.med. Mieczysław Walkiewicz


Z-ca ordynatora

lek.spec.ch.wew. Katarzyna Kutkiewicz–Moroz


Starsi asystenci

lek.spec.reh.med. Artur Grychowski
lek.spec.reh.med. Stanisław Kania


Asystent

lek.med. Jarosław Krakowski


Młodszy asystent

lek.med. Magdalena Piłot


Pielęgniarka oddziałowa

Specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego Agnieszka Osiecka


Psycholodzy

Psycholog kliniczny Anita Więckiewicz-Łojko
Psycholog Krzysztof Burycz

 

Ordynator


77 40 09 384

Gabinet lekarski


77 400 93 60

Dyżurka pielęgniarska 77 4009 321
Pozostałe
dla
Pacjentów
77 4009 321
tel. kom. 504269850

Ustalanie terminu przyjęcia na Oddział Rehabilitacji Kadriologicznej

 

Oddział rehabilitacji kardiologicznej położony jest w parku zdrojowym u stóp Góry Chrobrego.
Oddział rehabilitacji kardiologicznej liczy 75 łóżek.
Pacjenci zamieszkują w pokojach 1,2 i 3 osobowych wyposażonych w węzły sanitarne.
W każdym pokoju znajduje się RTV.
Oddział posiada 3 łóżkową salę intensywnego nadzoru.

W skład ośrodka wchodzą pracownie:

 • pracownia diagnostyki obrazowej,

 • pracownia zaburzeń rytmu serca,

 • pracownia badań wysiłkowych,

 • pracownia nieinwazyjnych badań hemodynamicznych,

 • laboratorium do badań biochemicznych,

 • dział rehabilitacji czynnej,

 • pracownia psychologa klinicznego.

Na oddział kierowani są chorzy po przebytych zawałach serca, po ostrych incydentach wieńcowych oraz po zabiegach kardiochirurgicznych.
Chorym zapewniamy całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską.
W wymaganych przypadkach istnieje możliwość rozszerzenia diagnostyki i skorzystania z konsultacji lekarzy specjalistów:

 • pulmonolog,

 • chirurg,

 • neurolog,

 • laryngolog,

 • okulista,

 • ginekolog,

 • stomatolog  itp.

Ponadto przy oddziale znajduje się Poradnia Prewencji Kardiologicznej obejmująca opieką chorych chorób czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia.

Głównym celem ośrodka jest przywracanie zdolności do aktywnego życia zdrowotnego i społecznego po przebytym zawale mięśnia sercowego i zabiegach kardiochirurgicznych.
Ważnym celem jest również wprowadzenie elementów prewencji wtórnej tj. kontroli parametrów gospodarki węglowodanowo-tłuszczowej, wreszcie weryfikowanie i kierowanie chorych wymagających leczenia inwazyjnego do odpowiednich ośrodków kardiochirurgicznych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach